Giấy Dán Tường Hoa Lá BOS2356 Hàn Quốc

Họa tiết hoa lá đang trỗi mình vươn lên. Thể hiện một sức sống mãnh liệt